Zawiadomienie o zakończeniu postępowania RO.6220.07.2015

Ujsoły, dnia 14.04.2016 r.

RO.6220.07.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie gmin: Rajcza, Milówka i Ujsoły”.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 20116 poz. 23 ze zm.), organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Ujsołach (pokój nr.11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Firma Inżynierska „Arcus” Jerzy Bajer, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły, BIP Urzędu Gminy w Ujsołach
  3. a/a- M.H.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-04-14 Michał Hutyra 2016-04-14 13:23:07
(Alicja Krawiec)
2016-04-14 13:23:07
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły