Ogłoszenie Wójta Gminy Ujsoły z dnia 09.03.2004 r.

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Ujsoły

 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły.

 

 

 

         Zgodnie z art. 25 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm./ oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717/ podaje się do publicznej wiadomości, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły po uwzględnieniu zmian wynikających z wniosków i protestów będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 marca 2004 r. do dnia 7 kwietnia 2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ujsołach w godzinach 13.00 – 15.00.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ujsoły

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2004-03-11 Katarzyna Bryś 2004-03-11 12:03:02
(Katarzyna Wydra)
2004-03-11 12:03:02
(Katarzyna Wydra)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły