Ogłoszenie Wójta Gminy Ujsoły o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY UJSOŁY

O PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY UJSOŁY

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ujsoły uchwały nr XVIII/104/2008 w dniu 31 marca 2008 roku w sprawie:

 

 

PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UJSOŁY

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY

 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ujsoły w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                     Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2008-05-29 Katarzyna Bryś 2008-05-29 12:44:26
(Alicja Krawiec)
2008-05-29 12:44:26
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły