XXVII SEJSA RADY GMINY W UJSOŁACH

XXVII SESJA RADY GMINY W UJSOŁACH

15 grudnia 2005 r.

 

PODJĘTE UCHWAŁY

 

1.

UCHWAŁA Nr XXVII/138/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia  15 grudnia 2005 roku  

w sprawie : określenia wysokości górnych stawek kwotowych podatku od nieruchomości,

budynków, budowli  i  gruntów na 2006 r.

 

2.  

U C H W A Ł A   NR   XXVII/139/2005

Rady Gminy w Ujsołach  

z dnia  15 grudnia 2005 roku   

w sprawie : podatku na 2006 rok od posiadania psów.

 

3.

UCHWAŁA NR XXVII/141/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 15 grudnia 2005 roku   

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy  Ujsoły  w 2006 r.

 

4.

Uchwała Nr XXVII/142/2005

 Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 15 grudnia 2005 roku   

w sprawie:  ustalenia górnych stawek opłat za odbiór, wywóz i składowanie śmieci w 2006 r.

 

5.  

UCHWAŁA NR XXVII/143/2005

RADY GMINY W UJSOŁACH

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf  za zbiorowe odprowadzenie ścieków  i zaopatrzenie w wodę  na rok 2006.

 

6.  

UCHWAŁA NR XXVII/144/2005

       Rady Gminy Ujsoły

   z dnia 15 grudnia 2005 r.   

W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły  w miejscowościach Ujsoły i Złatna w 2006

 

7.

UCHWAŁA NR XXVII/145/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 15 grudnia 2005 roku   

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe    

        na terenie Gminy Ujsoły na  2006 rok.   

 

8.

Uchwała Nr XXVII/146/2005

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 15 grudnia 2005 roku   

w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę

przedszkola   publicznego w Ujsołach.                    

 

9.  

Uchwała Nr XXVII/147/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 15 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli

       na okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Uchwała nr XXVII/138/2005 2006-02-02 10:00:34 31 kB
Uchwała nr XXVII/139/2005 2006-02-02 10:00:56 24 kB
Uchwała nr XXVII/139/2005 2006-02-02 10:01:12 24 kB
Uchwała nr XXVII/141/2005 2006-02-02 10:01:33 25 kB
Uchwała nr XXVII/142/2005 2006-02-02 10:01:49 23 kB
Uchwała nr XXVII/143/2005 2006-02-02 10:02:16 30 kB
Uchwała nr XXVII/144/2005 2006-02-02 10:02:33 24 kB
Uchwała nr XXVII/145/2005 2006-02-02 10:02:51 24 kB
Uchwała nr XXVII/146/2005 2006-02-02 10:03:08 25 kB
Uchwała nr XXVII/147/2005 2006-02-02 10:03:28 100 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-02-02 Katarzyna Bryś 2006-02-02 09:55:34
(Katarzyna Wydra)
2013-10-30 12:19:27
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły