XXIII SESJA RADY GMINY W UJSOŁACH

Podjęte uchwały:

1.

Uchwała Nr XXIII/122/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 23 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: Wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków europejskiego   

                    funduszu społecznego realizacji projektu w ramach priorytetu 2 –  

                   wzmocnienie rozwoju zasobu ludzkich w regionach Zintegrowanego

                   Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.  

 

2.

Uchwała Nr XXIII/125/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 23 czerwca 2005 roku

   

w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków z Ministerstwa Edukacji

                   Narodowej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa

                   sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ujsołach”.

 

3.

Uchwała Nr XXIII/126/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 23 czerwca 2005 r.

 

 w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/84/2004 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 28 kwietnia  2004

roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach.

 

4.

Uchwała Nr XXIII/127/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 23 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

                    Przestrzennego dla Gminy Ujsoły w części dotyczącej Sołectwa      

                    Złatna, rejon Góry Lipowskiej, Gmina Ujsoły.

 

5.

Uchwała Nr XXIII/128/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 23 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/121/97 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 14

                    listopada 1997 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości będących   

                    własnością Gminy Ujsoły.

 

6.

Uchwała Nr XXIII/129/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 23 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: Sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Ujsoły.

 

 

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
UCHWAŁA NR XXIII/122/2005 2005-11-22 14:06:05 21 kB
UCHWAŁA NR XXIII/125/2005 2005-11-22 14:06:38 21 kB
UCHWAŁA NR XXIII/126/2005 2005-11-22 14:13:07 28 kB
UCHWAŁA NR XXIII/127/2005 2005-11-22 14:14:05 21 kB
UCHWAŁA NR XXIII/128/2005 2005-11-22 14:14:27 21 kB
UCHWAŁA NR XXIII/129/2005 2005-11-22 14:14:53 21 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2005-11-22 Katarzyna Bryś 2005-11-22 14:04:59
(Katarzyna Wydra)
2005-11-22 14:04:59
(Katarzyna Wydra)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły