XXII SESJA RADY GMINY W UJSOŁACH

Podjęte uchwały:

1.

UCHWAŁA NR XXII/118/2005

RADY GMINY W UJSOŁACH

 z dnia  29 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie: Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu  za  rok 2004

         i udzielenia   Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tego tytułu.   

 

2.

Uchwała Nr XXII/119/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 29 kwietnia 2005 roku 

 

w sprawie: Przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie oświaty,

         kultury i sportu  na lata 2005 – 2007.

   

3.  

Uchwała Nr   XXII/120/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

                   uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujsoły

 

4.

Uchwała Nr XXII/121/2005

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ujsoły.

 

 

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
UCHWAŁA NR XXII/118/2005 2005-11-22 12:59:42 20 kB
UCHWAŁA NR XXII/119/2005 2005-11-22 13:00:08 24 kB
UCHWAŁA NR XXII/120/2005 2005-11-22 13:00:42 34 kB
UCHWAŁA NR XXII/121/2005 2005-11-22 13:01:04 26 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2005-11-22 Katarzyna Bryś 2005-11-22 12:58:48
(Katarzyna Wydra)
2005-11-22 12:58:48
(Katarzyna Wydra)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły