XXI Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

Uchwały podjęte na XXI Sesji V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

dnia 30 czerwca 2008 roku:

I.

Uchwała Nr XXI/122/2008

w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania

  „Żywiecki Raj-Kotlina Tradycji i Turystyki".

II.

Uchwała Nr XXI/123/2008

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia  - Lokalna Grupa Działania  pod nazwą „Żywiecki Raj”.

III.

Uchwała Nr XXI/124/2008

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujsoły.

IV.

Uchwała Nr XXI/125/2008

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z  gospodarstw domowych.

V.

Uchwała Nr XXI/126/2008

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

VI.

Uchwała Nr XXI/127/2008

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego – apteki, w budynku    

Ośrodka Zdrowia w Ujsołach.

VII.

Uchwała Nr XXI/128/2008

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ujsołach będącej własnością 

Gminy Ujsoły.

VIII.

Uchwała Nr XXI/129/2008

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Glince  będącej własnością 

                   Gminy Ujsoły.

IX.

Uchwała Nr XXI/130/2008

z w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w             

                 Ujsołach.

                                                                                                          X.

                                                                                  Uchwała Nr XXI/131/2008

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Ujsołach.

XI.

Uchwała Nr XXI/132/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 19 maja 2008 roku dotyczącej poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

XII.

Uchwała Nr XXI/133/2008

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu   dotyczącego  przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez ikwidację komórek organizacyjnych.

XIII.

Uchwała Nr XXI/134/2008

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ujsoły.

XIV.

Uchwała Nr XXI/135/2008

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ujsoły.

 

 

 


 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Uchwała Nr XXI/122/2008 w sprawie wystąpienia gminy ze związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj Kotlina Tradycji i Turystyki 2008-07-09 14:10:05 28 kB
Uchwała Nr XXI/123/2008 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Żywiecki Raj działającego jako Lokalna Grupa Działania 2008-07-09 14:11:52 84 kB
Uchwała Nr XXI/124/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujsoły 2008-07-09 14:13:46 79 kB
Uchwał Nr XXI/125/2008 w sprawie ustalenia dopłat do m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych 2008-07-09 14:16:01 31 kB
Uchwała Nr XXI/126/2008 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły 2008-07-09 14:16:47 29 kB
Uchwała Nr XXI/127/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego-apteki w budynku Ośrodka Zdrowia w Ujsołach 2008-07-09 14:18:21 27 kB
Uchwała Nr XXI/128/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ujsołach będącej własnością Gminy Ujsoły 2008-07-09 14:19:26 24 kB
Uchwała Nr XXI/129/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Glince będącej własnością Gminy Ujsoły 2008-07-09 14:20:37 23 kB
Uchwała Nr XXI/130/2008 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ujsołach 2008-07-09 14:22:02 25 kB
Uchwała Nr XXI/131/2008 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Ujsołach 2008-07-09 14:23:38 50 kB
Uchwała Nr XXI/132/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/2008 dotyczącej poręczenia pożyczki pieniężnej 2008-07-09 14:27:03 30 kB
Uchwała Nr XXI/133/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu 2008-07-09 14:28:29 27 kB
Uchwała Nr XXI/134/2008 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ujsoły 2008-07-09 14:29:18 23 kB
Uchwała Nr XXI/135/2008 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ujsoły 2008-07-09 14:30:12 22 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2008-07-09 Alicja Krawiec 2008-07-09 13:26:09
(Alicja Krawiec)
2008-07-09 14:07:30
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły