XXIX Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 kwietnia 2009 roku

XXVIII Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach
Podjęte uchwały:
1.
Uchwała Nr XXIX/179/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za rok 2008.
2.
Uchwała Nr XXIX/180/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa budynku po byłej
remizie strażackiej w Złatnej na cele wielofunkcyjnego domu społeczności lokalnej”.

3.
Uchwała Nr XXIX/181/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w
Soblówce.

4.
Uchwała Nr XXIX/182/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Soblówce będącej
własnością Gminy Ujsoły.
5.
Uchwały Nr XXIX/183/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok.

6.
Uchwała Nr XXIX/ 184/2009
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie : rozpatrzenia skargi na: „nienależyte wykonanie obowiązków przez gminę”.


7.
Uchwała Nr XXIX/185/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: nawiązania współpracy z Gminą Turcianske Kl´acany (Republika Słowacka).
 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Uchwała Nr XXIX/179/2009 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008 2009-05-06 09:11:28 25 kB
Uchwała Nr XXIX/180/2009 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa budynku po byłej remizie strażackiej w Złatnej... 2009-05-06 09:13:36 25 kB
Uchwała Nr XXIX/181/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Soblówce 2009-05-06 09:15:14 26 kB
Uchwała Nr XXIX/182/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Soblówce będącej własnością Gminy Ujsoły 2009-05-06 09:16:46 26 kB
Uchwała Nr XXIX/184/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na "nienależyte wykonanie obowiązków przez gminę" 2009-05-06 09:28:02 36 kB
Uchwała Nr XXIX/185/2009 w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Turcianske Kl´acany (Republika Słowacka) 2009-05-06 09:18:51 24 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-05-06 Alicja Krawiec 2009-05-06 09:07:17
(Alicja Krawiec)
2009-05-06 09:07:17
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły