XIII Sesja VI kadencji RGU z dnia 30 grudnia 2011 roku

Uchwały podjęte na XIII Sesji VI kadencji Rady Gminy w Ujsołach
w dniu 30 grudnia 2011 roku

 

1. Uchwała Nr XIII/89/2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Ujsoły etap III”.
2. Uchwała Nr XIII/90/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
3. Uchwała Nr XIII/91/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024.
4. Uchwała Nr XIII/92/2011
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.
5. Uchwała Nr XIII/93/2011
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2012 rok.
6. Uchwała Nr XIII/94/2011
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2012 rok.
7. Uchwała Nr XIII/95/2011
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok.
8. Uchwała Nr XIII/96/2011
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2012 rok.
9. Uchwała Nr XIII/97/2011
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
10. Uchwała Nr XIII/98/2011
w sprawie powiększenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ujsołach.
11. Uchwała Nr XIII/99/2011
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
12. Uchwała Nr XIII/100/2011
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-01-30 Alicja Krawiec 2012-01-30 08:44:30
(Alicja Krawiec)
2012-01-30 08:58:23
(Alicja Krawiec)