XII Sesja VI kadencji RGU z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwały podjęte na XII Sesji VI kadencji Rady Gminy Ujsoły w dniu 15 grudnia 2011 roku:

1. Uchwała Nr XII/83/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2. Uchwała Nr XII/84/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu pożyczek i kredytów.

3. Uchwała Nr XII/85/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ujsołach Nr XI/77/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012r. oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty.

4. Uchwała Nr XII/86/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna.

5. Uchwała Nr XII/87/2011 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2012 roku.

6. Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie wystąpienia o przekazanie mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz Gminy.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-12-29 Alicja Krawiec 2011-12-29 09:00:13
(Alicja Krawiec)
2011-12-29 09:00:13
(Alicja Krawiec)