XI Sesja VI kadencji RGU z dnia 25 listopada 2011 roku

Uchwały podjęte na XI sesji VI kadencji Rady Gminy w Ujsołach
w dniu 25 listopada 2011 roku:

1.  Uchwała Nr XI/71/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2. Uchwała Nr XI/72/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizowanymi inwestycjami.

3. Uchwała Nr XI/73/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

4. Uchwała Nr XI/74/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

5. Uchwała Nr XI/75/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku.

6. Uchwała Nr XI/76/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

7. Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 rok oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty.

8. Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowości Ujsoły i Złatna na 2012 rok.

9. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2012 roku.

10. Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Soblówce.

11. Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujsoły.

12. Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-11-30 Alicja Krawiec 2011-11-30 08:11:22
(Alicja Krawiec)
2011-11-30 08:41:58
(Alicja Krawiec)