X Sesja VI kadencji RGU z dnia 25 października 2011 roku

Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy w Ujsołach w dniu 25 października 2011 roku:

1. Uchwała Nr X/63/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2. Uchwała Nr X/64/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2024.

3. Uchwała Nr X/65/2011 w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania publicznego - zimowego utrzymania dróg powiatowych na zasadach określonych w porozumieniu.

4. Uchwała Nr X/66/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Ujsoły do V edycji programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

5. Uchwała Nr X/67/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównujemy szanse naszych dzieci".

6.  Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Ujsoły w roku szkolnym 2010/2011.

7. Uchwała Nr X/69/2011 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2006 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach.

8. Uchwała Nr X/70/2011w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/48/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2006 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Ujsołach.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-11-03 Alicja Krawiec 2011-11-03 13:35:36
(Alicja Krawiec)
2011-11-03 14:01:31
(Alicja Krawiec)