IX Sesja VI kadencji RGU z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy w Ujsołach:

1. Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Soblówce.

2. Uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie aneksu do porozumienia z dn. 03.03.2011r. dla projektu pn. "Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w Gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po Polsiej i Słowackiej stronie granicy" zawartego z Powiatem Żywieckim.

3. Uchwała Nr IX/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie aneksu do porozumienia nr 134/PZD/10 z dnia 8 listopada 2010r.  zawartego z Powiatem Żywieckim.

4. Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

5. Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2024.

6. Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w wymiarze przekraczającym ten czas w przedszkolu publicznycm prowadzonym przez Gminę Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-11-03 Alicja Krawiec 2011-11-03 12:05:34
(Alicja Krawiec)
2011-11-03 13:51:55
(Alicja Krawiec)