VIII Sesja Vi kadencji RGU z dnia 30 czerwca 2011 roku

 

Uchwały podjęte na VIII Sesji w dniu 30 czerwca 2011 roku:

1.  Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Ujsoły - etap II".

2.  Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie
zmian w budżecie na 2011 rok.

3.  Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2024.

4.  Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie
zmiany regulamonu wypłacania dodatków do wynagrodzeń i innych świadczeń nauczycielom dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły.

5.  Uchwała Nr VIII/53/2011 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Glince stanowiącej własność Gminy Ujsoły.

6.  Uchwała Nr VIII/54/2011 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

7.  Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-07-12 Alicja Krawiec 2011-07-12 10:16:48
(Alicja Krawiec)
2011-07-12 10:16:48
(Alicja Krawiec)