VI Sesja VI kadencji RGU z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Uchwały podjęte na VI Sesji
Rady Gminy w Ujsołach
w dniu 28 kwietnia 2011 roku:

1. Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.

2. Uchwała Nr VI/40/2011 w sprawie: przystąpienia Gminy Ujsoły do współdziałania z Gminą Żywiec.

3. Uchwała Nr VI/41/2011 w sprawie: aktualizacji zakresu realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły” przyjętego
    Uchwałą Nr XXVIII/173/2009 Rady Gminy Ujsoły z dnia 24 marca 2009r.

4. Uchwała Nr VI/42/2011 w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/84/2004 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia
    Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach.

5. Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-05-04 Alicja Krawiec 2011-05-04 12:54:48
(Alicja Krawiec)
2011-05-04 12:54:48
(Alicja Krawiec)