V Sesja VI kadencji RGU z dnia 29 marca 2011 roku

Uchwały podjęte na V Sesji w dniu 29 marca 2011 roku:

1. Uchwała Nr V/33/2011
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

2. Uchwała Nr V/34/2011
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

3. Uchwała Nr V/35/2011
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/181/2006 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

4. Uchwała Nr V/36/2011
w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

5. Uchwała Nr V/37/2011
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły (Uchwała Rady Gminy nr XIV/81/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r, publik. Dz. Urz. Woj. Śl. z 14.07.2004r Nr 59 poz. 1877) w rejonie Boiska Sportowego w sołectwie Złatna

6. Uchwała Nr V/38/2011
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XL/257/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-04-04 Alicja Krawiec 2011-04-04 10:16:38
(Alicja Krawiec)
2011-04-04 10:16:38
(Alicja Krawiec)