IV Sesja VI kadencji RGU z dnia 23 lutego 2011 roku

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w Ujsołach w dniu 23 lutego 2011 roku.


1. Uchwała Nr IV/28/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.


2. Uchwała Nr IV/29/2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujsoły na 2011 rok.


3. Uchwała Nr IV/30/2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawieuchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Ujsoły na lata 2007 – 2013.


4. Uchwała Nr IV/31/2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Strażą Graniczną.


5. Uchwała Nr IV/32/2011
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy”.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-04-04 Alicja Krawiec 2011-04-04 09:57:23
(Alicja Krawiec)
2011-04-04 09:57:23
(Alicja Krawiec)