XXIII Sesja VI kadencji RGU z dnia 28 grudnia 2012 roku

Uchwały podjęte na XXIII Sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku:

1. Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2024.
2.Uchwała Nr XXIII/164/2012 w sprawie:

Ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.
3.Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie:

Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujsoły.
4.Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie:

Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2013 rok.

5.Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie:

Przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2013 rok.

6.Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie:

Przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa publicznego na 2013 rok.

7.Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie:

Przyjęcia planu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2013 rok.

8. Uchwała Nr XXIII/170/2012 w sprawie:

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

9. Uchwała NrXXIII/171/2012 w sprawie

Uchwalenia budżetu na 2013 rok.

10. Uchwała Nr XXIII/172/2012w sprawie

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.

11. Uchwała Nr XXIII/173/2012 w sprawie

Zmian w budżecie na 2012 rok.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-01-07 Alicja Krawiec 2013-01-07 08:11:52
(Alicja Krawiec)
2013-01-07 08:11:52
(Alicja Krawiec)