XXI Sesja VI kadencji RGU z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Ujsołu w dniu 30 listopada 2012 roku:

1.Uchwała Nr XXI/149/2012 w sprawie:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024.


2.Uchwała Nr XXI/150/2012 w sprawie:

Zmian w budżecie na 2012 rok.

 

3.Uchwała Nr XXI/151/2012 w sprawie:

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.


4.Uchwała Nr XXI/152/2012 w sprawie:

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.


5.Uchwała Nr XXI/153/2012 w sprawie:

Wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.


6.Uchwała Nr XXI/154/2012 w sprawie:

Zmiany Uchwały Nr XI/76/2011 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

7.Uchwała Nr XXI/155/2012 w sprawie:

Uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2013 rok oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty.


8.Uchwała Nr XXI/156/2012 w sprawie:

Ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na 2013 rok.


9.Uchwała Nr XXI/157/2012 w sprawie:

Ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2013 roku.


10.Uchwała Nr XXI/158/2012 w sprawie:

Ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Ujsoły.


11.Uchwała Nr XXI/159/2012 w sprawie:

Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujsoły.

 

12.Uchwała Nr XXI/160/2012 w sprawie:

Przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013.

 

13. Uchwała Nr XXI/161/2012 w sprawie:

Określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ujsoły.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-12-06 Alicja Krawiec 2012-12-06 13:53:36
(Alicja Krawiec)
2012-12-06 13:53:36
(Alicja Krawiec)