XIX Sesja VI kadencji RGU z dnia 18 września 2012 roku

Uchwały podjęte na XIX Sesji VI kadencji Rady Gminy w Ujsołach
dnia 18 września 2012 roku:


1) Uchwała Nr XIX/134/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2) Uchwała Nr XIX/135/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
3) Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024.
4) Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
5) Uchwała Nr XIX/138/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
6) Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w 2012 roku na inwestycję pn. Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce.
7) Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
8) Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
9) Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Ujsoły.
10) Uchwała Nr XIX/143/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.
11) Uchwała Nr XIX/144/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/81/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r, publik. Dz. Urz. Woj. Śl. z 14.07.2004r Nr 59 poz. 1877) w rejonie działki nr 9040, obręb: Glinka.
12) Uchwała Nr XIX/145/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-09-20 Alicja Krawiec 2012-09-20 08:03:28
(Alicja Krawiec)
2012-09-20 08:03:28
(Alicja Krawiec)