XIV Sesja VI kadencji RGU z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwały podjęte na XIV Sesji VI kadencji Rady Gminy w Ujsołach
w dniu 24 stycznia 2012 roku

 

1.Uchwała Nr XIV/101/2012
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 grudnia 20111 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

2.Uchwała Nr XIV/102/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

3.Uchwała Nr XIV/103/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024.

4.Uchwała Nr XIV/104/2012
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujsoły na 2011 rok.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-01-30 Alicja Krawiec 2012-01-30 08:45:25
(Alicja Krawiec)
2012-01-30 08:45:25
(Alicja Krawiec)