XXIV Sesja VI kadencji RGU z dnia 31 stycznia 2013 roku

Uchwały podjęte na XXIV Sesji VI kadencji Rady Gminy Ujsoły w dniu 31 stycznia 2013 roku:


1.Uchwała Nr XXIV/174/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
2.Uchwała Nr XXIV/175/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach.
3.Uchwała Nr XXIV/176/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
4.Uchwała Nr XXIV/177/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujsoły na 2013 rok.
5.Uchwała Nr XXIV/178/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujsoły.
6.Uchwała Nr XXIV/179/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Ujsoły z dnia
29 marca 2007 roku w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.
7.Uchwała Nr XXIV/180/2013 w sprawie podziału Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8.Uchwała Nr XXIV/181/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości położonej w sołectwie Ujsoły, gmina Ujsoły.
9.Uchwała nr XXIV/182/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/157/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2013 roku
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-02-27 Alicja Krawiec 2013-02-27 11:42:33
(Alicja Krawiec)
2013-02-27 11:46:08
(Alicja Krawiec)