XXXI Sesja VI kadencji RGU z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwały podjęte na XXXI Sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku:

1. Uchwała Nr XXXI/231/2013 w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2027.

2. Uchwała Nr XXXI/232/2013 w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.

3. Uchwała Nr XXXI/233/2013 w sprawie: określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach na 2014 rok.

4. Uchwała Nr XXXI/234/2013 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2014 rok.

5. Uchwała Nr XXXI/235/2013 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na rok 2014.

6. Uchwała Nr XXXI/236/2013 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2014.

7. Uchwała Nr XXXI/237/2013 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na rok 2014.

8. Uchwała Nr XXXI/238/2013 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

9. Uchwała Nr XXXI/239/2013 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły.

10.Uchwała Nr XXXI/240/2013 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-01-13 Alicja Krawiec 2014-01-13 09:02:44
(Alicja Krawiec)
2014-01-13 09:02:44
(Alicja Krawiec)