XXIX Sesja VI kadencji RGU z dnia 16 września 2013 roku

Uchwały podjęte na XXIX Sesji VI kadencji Rady Gminy Ujsoły
w dniu 16 wrzesnia 2013 roku:

 

 

1. Uchwała Nr XXIX/209/2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły na lata 2013-2017.

2. Uchwała Nr XXIX/210/2013
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

3.Uchwała Nr XXIX/211/2013
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

4.Uchwała Nr XXIX/212/2013
w spraie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/246/2010 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ujsoły za pierwsze półrocze roku budżetowego.

5. Uchwała Nr XXIX/213/2013
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będacych w zarządzie Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-10-17 Alicja Krawiec 2013-10-17 08:56:13
(Alicja Krawiec)
2013-10-17 08:57:05
(Alicja Krawiec)