XXVI Sesja RGU z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Uchwały podjęte na XXVI Sesji VI kadencji Rady Gminy Ujsoły
w dniu 30 kwietnia 2013 roku


1.Uchwała Nr XXVI/197/2013 w sprawie:
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ujsołach stanowiącej własność Gminy Ujsoły.

2.Uchwała Nr XXVI/198/2013 w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXI/160/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013.

3.Uchwała Nr XXVI/199/2013 w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXV/195/2013 Rady Gminy Ujsoły z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2013 roku.

4.Uchwała Nr XXVI/200/2013 w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-07-08 Alicja Krawiec 2013-07-08 08:23:20
(Alicja Krawiec)
2013-07-08 08:31:34
(Alicja Krawiec)