II Sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014 roku

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 30 grudnia 2014 roku:

1. Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły na lata 2014 - 2027.

2. Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie: zmian w budżecie na 2014 rok.

3. Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Ujsoły.

4. Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie: określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach na 2015 rok.

5. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Gminy Ujsoły oraz sołtysów.

6. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Ujsoły.

7. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2015 rok.

8. Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2015 rok.

9.Uchwała Nr II/15/2014 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2015 rok.

10. Uchwała Nr II/16/2014 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok.

11. Uchwała Nr II/17/2014 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

12. Uchwała Nr II/18/2014 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

13. Uchwała Nr II/19/2014 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-01-13 Alicja Krawiec 2015-01-13 09:37:27
(Alicja Krawiec)
2015-01-13 09:47:07
(Alicja Krawiec)