XXXVI Sesja VI kadencji RGU z dnia 12 września 2014 roku

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 12 wrzesnia 2014 roku:

 

1. Uchwała Nr XXXVI/269/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Węgierska Górka.

2. Uchwała Nr XXXVI/270/2014

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

3. Uchwała Nr XXXVI/271/2014

w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Uchwała Nr XXXVI/272/2014

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/3/39/99r Rady Gminy w Ujsołach z dnia 21 kwietnia 1999 roku w sprawie nadania nazw ulicom i zmiany numeracji budynków w Sołectwie Ujsoły.

5. Uchwała Nr XXXVI/273/2014

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy.

6. Uchwała Nr XXXVI/274/2014

w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na zasadach określonych w porozumieniu.

7. Uchwała Nr XXXVI/275/2014

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-09-22 Alicja Krawiec 2014-09-22 08:25:50
(Alicja Krawiec)
2014-09-22 08:27:03
(Alicja Krawiec)