XXXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 17 marca 2014 roku

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 17 marca 2014 roku:

1.Uchwała Nr XXXIII/249/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017.
2.Uchwała Nr XXXIII/250/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
3.Uchwała Nr XXXIII/251/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek.
4. Uchwała Nr XXXIII/252/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
5.Uchwała Nr XXXIII/253/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujsoły w 2014 roku.
6.Uchwała Nr XXXIII/254/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-03-26 Alicja Krawiec 2014-03-26 10:28:52
(Alicja Krawiec)
2014-03-26 10:28:52
(Alicja Krawiec)