XXXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 stycznia 2014 roku

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 31 stycznia 2014 roku:


1.Uchwała Nr XXXII/241/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach.
2.Uchwała Nr XXXII/242/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Glince.
3.Uchwała Nr XXXII/243/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
4.Uchwała Nr XXXII/244/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017.
5.Uchwała Nr XXXII/245/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
6.Uchwała Nr XXXII/246/2014 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujsoły na lata 2014 – 2020.
7.Uchwała Nr XXXII/247/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujsoły na 2014 rok.
8.Uchwała Nr XXXII/248/2014 w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-02-20 Alicja Krawiec 2014-02-20 14:08:44
(Alicja Krawiec)
2014-03-26 10:26:49
(Alicja Krawiec)