X Sesj Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2015 roku

 Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 30grudnia 2015 roku:

 

Uchwała Nr X/83/2015 w sprawie:

Zmiany uchwały Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr X/84/2015 w sprawie:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły /wersja elektroniczna/.

Uchwała Nr X/85/2015 w sprawie:

Zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr X/86/2015 w sprawie:

Zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 grudnia 2010 roku dotyczącej utworzenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Ujsoły.

 Uchwała Nr X/87/2015 w sprawie:

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr X/88/2015 w sprawie:

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr X/89/2015 w sprawie:
Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2016 rok.

Uchwała Nr X/90/2015 w sprawie:
Przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2016 rok.

Uchwała Nr X/91/2015 w sprawie:
Przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2016 rok.

Uchwała Nr X/92/2015 w sprawie:
Przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2016 rok.

Uchwała Nr X/93/2015 w sprawie:
Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Uchwała Nr X/94/2015 w sprawie:
Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 
Uchwała Nr X/95/2015 w sprawie:
Uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-01-12 Alicja Krawiec 2016-01-12 11:40:17
(Alicja Krawiec)
2016-01-12 11:49:48
(Alicja Krawiec)