VI Sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 czerwca 2015 roku

Uchwały podjęte na VI Sesji VII kadencji Rady Gminy Ujsoły w dniu 30 czerwca 2015 roku:

 

1.Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

2.Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014r.
3.Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie:
zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujsoły oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

4.Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ujsoły oraz określenia granic ich obwodów.

5.Uchwała Nr VI/50/2015 w sprawie:
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujsoły.

6.Uchwała Nr VI/51/2015 w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr ON.II.03 1.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

7.Uchwała Nr VI/52/2015 w sprawie:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30.10.2014r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na 2015 rok.

8.Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

9.Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie:
Udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.


 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-07-07 Alicja Krawiec 2015-07-07 12:02:26
(Alicja Krawiec)
2015-08-04 12:53:21
(Alicja Krawiec)