V Sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Uchwały podjęte na V Sesji Vii Kadencji Rady Gminy Ujsoły w dniu 29 kwietnia 2015 roku:

1. Uchwała Nr V/42/2015   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły .

2. Uchwała Nr V/43/2015  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok .

3. Uchwała Nr V/44/2015   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014r.

4. Uchwała Nr V/45/2015   w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-05-11 Alicja Krawiec 2015-05-11 10:17:20
(Alicja Krawiec)
2015-05-11 10:17:20
(Alicja Krawiec)