IV sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 marca 2015 roku

 

Uchwały podjęte na IV sesji Vii kadencji Rady Gminy Ujsoły w dniu 31 marca 2015 roku:

 

1.Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie:
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach poprzez utworzenie jej filii w Soblówce.

2.Uchwała Nr IV/33/2015 w sprawie:
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach poprzez utworzenie jej filii w Złatnej.

3.Uchwała Nr IV/34/2015 w sprawie:
określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonego przez Gminę Ujsoły przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

4.Uchwała Nr IV/35/2015 w sprawie:
zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn.: „Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach” i nadania statutu „Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach”.

5.Uchwała Nr IV/36/2015 w sprawie:
Zmian w budżecie na 2015 rok.

6.Uchwała Nr IV/37/2015 w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

7.Uchwała Nr IV/38/2015 w sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2015 roku.

8.Uchwała Nr IV/39/2015 w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ujsoły.

9.Uchwała IV/40/2015 w sprawie:
terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu gminy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.

10.Uchwała IV/41/2015 w sprawie:
zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ujsoły.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-04-09 Alicja Krawiec 2015-04-09 14:31:01
(Alicja Krawiec)
2015-04-09 14:31:01
(Alicja Krawiec)