Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ujsoły, dnia 29.05.2023 r.

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1.      Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm)

2.      Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Ujsoły

ul. Gminna 1

34-371 Ujsoły

3.      Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343z późn.zm).

4.      Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

a)   określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe -przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujsoły oraz, dla którego Gmina Ujsoły jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na  następujących liniach komunikacyjnych:

Numer linii

Trasa

1

UJSOŁY NADLEŚNICTWO - ZŁATNA HUTA

2

UJSOŁY NADLEŚNICTWO - SOBLÓWKA SZKOŁA

3

UJSOŁY NADLEŚNICTWO - GLINKA RONDO

5.      Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

       01 STYCZEŃ 2024r.

6.      Czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

      Do 31 grudnia 2024r.

7.      Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8.      Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujsoły,
  2. Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Gminy Ujsoły,
  3. Strona internetowa organizatora (www.ujsoly.com.pl)

Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-06-01 Regina Kotela 2023-06-01 15:12:30
(Regina Kotela)
2023-06-01 15:12:30
(Regina Kotela)