Uchwały podjęte na LVII Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 27 października 2023 r.
  1. Uchwała nr LVII/396/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r. w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
  2. Uchwała nr LVII/397/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
  3. Uchwała nr LVII/398/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.
  4. Uchwała nr LVII/399/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
  5. Uchwała nr LVII/400/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2024r.
  6. Uchwała nr LVII/401/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.
  7. Uchwała nr LVII/402/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły w sprawie udziału w finansowaniu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa” obejmujące: roboty na odcinku o długości 1 236,00 mb na terenie Gminy Ujsoły – w km 16+054 do km 17+290
  8. Uchwała nr LVII/403/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika w hołdzie dla Mieszkańców Gminy Ujsoły - ofiar totalitaryzmów.
  9. Uchwała nr LVII/404/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2023 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Ujsoły w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj".

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-10-31 Regina Kotela 2023-10-31 12:42:29
(Regina Kotela)
2023-10-31 12:42:29
(Regina Kotela)