Uchwały podjęte na LIV Sesji Rady Gminy Ujsoły

 

  1. Uchwała nr LIV/381/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 sierpnia 2023 r.  w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły
  2. Uchwała nr LIV/382/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 sierpnia 2023 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
  3. Uchwała nr LIV/383/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 sierpnia 2023 r.   w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły w terenie „u.KP.5” w rejonie kościoła parafialnego w Ujsołach.
  4. Uchwała nr LIV/384/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 sierpnia 2023 r.  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.
  5. Uchwała nr LIV/385/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 sierpnia 2023 r.  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.
  6. Uchwała nr LIV/386/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 sierpnia 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ujsoły a Gminą Rajcza  w sprawie przekazania przez Gminę Ujsoły Gminie Rajcza zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej  do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci prowadzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-08-11 Regina Kotela 2023-08-11 08:44:27
(Regina Kotela)
2023-08-11 08:44:27
(Regina Kotela)