Uchwały podjęte na LII Sesji Rady Gminy Ujsoły
  1. Uchwała nr LII/374/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
  2.  Uchwała nr LII/375/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły
  3. Uchwała nr LII/376/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły wotum zaufania
  4. Uchwała nr LII/377/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
  5. Uchwała nr LII/378/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 20 czerwca 2023 r. sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu  wykonania budżetu gminy za 2022 rok

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-06-22 Regina Kotela 2023-06-22 13:51:47
(Regina Kotela)
2023-06-22 13:51:47
(Regina Kotela)