Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 28 grudnia 2021 r.
 1. Uchwała nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
 2. Uchwała nr XXXIII/257/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 3. Uchwała nr XXXIII/258/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujsoły.
 4. Uchwała nr XXXIII/259/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Gminy Ujsoły oraz sołtysów.
 5. Uchwała nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Ujsoły.
 6. Uchwała nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2022 rok.
 7. Uchwała nr XXXIII/262/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2022 rok.
 8. Uchwała nr XXXIII/263/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 rok.
 9. Uchwała nr XXXIII/264/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2022 rok.
 10. Uchwała nr XXXIII/265/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022.
 11. Uchwała nr XXXIII/266/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 12. Uchwała nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.   w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
 13. Uchwała nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-12-30 Regina Kotela 2021-12-30 15:13:26
(Regina Kotela)
2021-12-30 15:13:26
(Regina Kotela)