Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy Ujsoły
 1. Uchwała nr XXX/231/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujsoły na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026.
 2. Uchwały nr XXX/232/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Ujsoły na lata 2022-2026.
 3. Uchwała nr XXX/233/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ujsoły.
 4. Uchwały nr XXX/234/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły ze zmianami.
 5. Uchwały nr XXX/235/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021w w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.
 6. Uchwały nr XXX/236/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021w  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
 7. Uchwały nr XXX/237/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 r.
 8. Uchwały nr XXX/238/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021w  sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.
 9. Uchwały nr XXX/239/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021 w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły
 10. Uchwały nr XXX/240/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
 11. Uchwały nr XXX/241/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 października 2021 w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-10-27 Regina Kotela 2021-10-27 12:25:16
(Regina Kotela)
2021-10-27 12:25:16
(Regina Kotela)