Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy Ujsoły

1)      Uchwała nr XXVIII/212/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

2)      Uchwała nr XXVIII/213/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 17 maja 2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

3)      Uchwała nr XXVIII/214/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r.   uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

4)      Uchwała nr XXVIII/215/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.

5)      Uchwała nr XXVIII/216/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r.   w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujsoły w 2021 roku.

6)      Uchwała nr XXVIII/217/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły w rejonie ul. Mostowej w Ujsołach.

7)      Uchwała nr XXVIII/218/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie przyjęcia od Powiatu Żywieckiego przez Gminę Ujsoły realizacji zadania publicznego, dotyczącego bieżącego letniego utrzymania dróg powiatowych.

8)      Uchwała nr XXVIII/219/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły wotum zaufania.

9)      Uchwała nr XXVIII/220/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

10)  Uchwała nr XXVIII/221/2021 Radu Gminy Ujsoły z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu  wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-07-01 Regina Kotela 2021-07-01 10:16:49
(Regina Kotela)
2021-07-01 10:16:49
(Regina Kotela)