Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Ujsoły

Uchwały podjęte na XXVI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły w  dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00. Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

1. Uchwała nr XXVI/204/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13 kwietnia 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie  na 2021 rok

2.  Uchwała nr XXVI/205/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13 kwietnia 2021 r  w sprawie rozpatrzenia wniesionej przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji w dniu 15 marca 2021 r. skargi w przedmiocie nienależytego wykonywania swoich zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Ujsoły

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-04-16 Regina Kotela 2021-04-16 11:14:29
(Regina Kotela)
2021-04-16 11:14:29
(Regina Kotela)