Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 11 marca 2021 r.

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 11 marca 2021 r.

  1. Uchwała nr XXV/196/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie  na 2021 rok 
  2. Uchwała nr XXV/197/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 marca 2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujsoły  na lata 2021-2026
  3. Uchwała nr XXV/198/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 marca 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
  4. Uchwała nr XXV/199/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 marca 2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujsoły w 2021 roku
  5. Uchwała nr XXV/200/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 marca 2021 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  6. Uchwała nr XXV/201/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 marca 2021 w sprawie zmiany składu osobowego  Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy w Ujsołach
  7. Uchwała nr XXV/202/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 marca 2021 w sprawie zmiany składu osobowego  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Ujsołach
  8. Uchwała nr XXV/203/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 marca 2021 w sprawie zmiany składu osobowego  Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy w Ujsołach

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-03-15 Regina Kotela 2021-03-15 10:20:46
(Regina Kotela)
2021-03-15 10:20:46
(Regina Kotela)