Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 3 lutego 2021 r.

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 3 lutego 2021 r.

  1. Uchwała nr XXIV/190/2021 Rady Gminy Ujsoły w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły
  2. Uchwała nr XXIV/191/2021Rady Gminy Ujsoły w sprawie zmian w budżecie  na 2021 rok
  3. Uchwała nr XXIV/192/2021Rady Gminy Ujsoły w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Soblówce, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ujsoły
  4. Uchwała nr XXIV/193/2021Rady Gminy Ujsoły w  sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami
  5. Uchwała nr XXIV/194/2021Rady Gminy Ujsoły w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ujsoły na rok 2021
  6. Uchwała nr XXIV/195/2021Rady Gminy Ujsoły w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ujsoły na rok 2021

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-02-08 Regina Kotela 2021-02-08 09:17:15
(Regina Kotela)
2021-02-08 09:17:15
(Regina Kotela)