Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ujsoły

PN/07/2021                                                                Ujsoły, dnia 06.10.2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ujsoły

Część zamówienia nr 1 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ujsoły, zwalczanie śliskości zimowej w m. Glinka i Ujsoły”:

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone

Cena brutto (PLN)

2.

Usługi Transportowe Piotr Hutyra

 Ul. Stolarska 7, 34-371 Ujsoły

32 076,00

Część zamówienia nr 2 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Soblówka i przysiółku Kubiesówka”:

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone

Cena brutto (PLN)

3.

 Firma Sobel Beata Rybarska

 Soblówka 202,34-371 Ujsoły

51 354,00

Część zamówienia nr 3 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Złatna”:

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone

Cena brutto (PLN)

1.

 Grzegorz Bryja Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe

Złatna 282, 34 -371 Ujsoły

61 182,00

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-10-06 Bartłomiej Kruszyński 2021-10-07 09:47:44
(Regina Kotela)
2021-10-07 09:59:28
(Regina Kotela)