Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2020 r.
 1. Uchwała nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
 2. Uchwała nr XXIII/174/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.    w sprawie zmian w budżecie  na 2020 rok .
 3. Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.   w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.
 4. Uchwała nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.   w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujsoły.
 5. Uchwała nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.   w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 6. Uchwała nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.   w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
 7. Uchwała nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Uchwała nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2021 rok
 9. Uchwała nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2021 rok
 10. Uchwała nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 rok
 11. Uchwała nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.   w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2021 rok
 12.  Uchwała nr XXIII/184/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
 13. Uchwała nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021
 14. Uchwała nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej:
 15. Uchwała nr XXIII/187/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 16. Uchwała nr XXIII/188/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ujsołach:
 17. Uchwała nr XXIII/189/2020 Rady Gminy Ujsoły z dni 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy w Ujsołach:

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-01-07 Regina Kotela 2021-01-07 13:45:29
(Regina Kotela)
2021-07-19 10:24:52
(Regina Kotela)