Uchwały podjęte na XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 października 2020 r.

Uchwały podjęte na XXI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 października 2020 r.

 

1) Uchwała nr XXI/158/2020 z dnia 16 października 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

2) Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 16 października 2020 r.  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Węgierska-Górka  przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Węgierska-Górka

3) Uchwała nr XXI/160/2020 z dnia 16 października 2020 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

4) Uchwała nr XXI/161/2020 z dnia 16 października 2020 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.

5) Uchwała nr XXI/162/2020 z dnia 16 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2021 r.

6) Uchwała nr XXI/163/2020 z dnia 16 października 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-10-20 Regina Kotela 2020-10-20 13:46:58
(Regina Kotela)
2020-10-20 13:46:58
(Regina Kotela)