XX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Uchwały podjęte na XX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły, w dniu 10 września 2020 r.


1)      Uchwała nr XX/153/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły

2)      Uchwała nr XX/154/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

3)      Uchwała nr XX/155/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

4)      Uchwała nr XX/156/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Soblówce, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ujsoły

5)      Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-09-16 Regina Kotela 2020-09-16 13:08:03
(Regina Kotela)
2020-09-16 13:08:37
(Regina Kotela)