Uchwały podjęte na XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Uchwały podjęte na XIX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 25 sierpnia 2020 r.

1. Uchwała nr XIX/151/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

2.  Uchwała nr XIX/152/2202 Rady Gminy Ujsoły z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/88/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Żywieckiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Ujsoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu „parkuj i jedź” będące częścią projektu pn.: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL – SK”.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-08-26 Regina Kotela 2020-08-26 13:37:25
(Regina Kotela)
2020-08-26 13:37:25
(Regina Kotela)