XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 lutego 2020 r.

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Ujsoły

  1. Uchwała nr XVI/130/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły
  2. Uchwała nr XVI/131/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz zmiany Uchwały nr  XIV/122/2019 Rady Gminy Ujsoły  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  3. Uchwała nr XVI/132/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły
  4. Uchwała nr XVI/133/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2020 roku
  5. Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły w 2020 roku
  6. Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-03-06 Regina Kotela 2020-03-06 08:48:50
(Regina Kotela)
2020-03-06 08:48:50
(Regina Kotela)