XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 30 grudnia 2019 r.

1.      Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

2.      Uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie  na 2019 rok

3.      Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020

4.      Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia stawek dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych

5.      Uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2020 rok

6.      Uchwała nr XIV/116/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2020 rok

7.      Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok

8.      Uchwała nr XIV/118/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2020 rok

9.      Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

10.  Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020

11.  Uchwała nr XIV/121/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

12.  Uchwała nr XIV/122/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-01-07 Regina Kotela 2020-01-07 13:38:05
(Alicja Krawiec)
2020-01-07 13:40:06
(Alicja Krawiec)